Historie

V roce 1937 došlo i obci Dobrochov k založení požárního sboru. Stalo se tak na ustavující valné hromadě 2. února 1937. Tehdy za pomoci starosty Josefa Šatného  a župního náčelníka Josefa Pazdery z Brodku u Pv došlo k založení požárního sboru v Dobrochově. Byl zvolen správní sbor, jehož prvními členy se stali: Josef Bartošek – starosta, náčelník Konstantin Konšel, podnáčelník Josef Smékal a 9 členů výboru: Josef Šatný, Josef Kovařík, Josef Bednář, František Mazal, Alois Telička, Vojtěch Hanák, František Charvát, Rudolf Vrcha, Josef Loníček, František Kovařík. Revizory byli zvoleni: Antonín Krpec a Josef Mudrla st..Mladí požárníci - vítězové krajského přeboru v r.1974
 Sbor zahájil svoji činnost prvním cvičením 27. 2. 1937 a vedl je náčelník sboru Konstantin Konšel. Prvního veřejného vystoupení se dostalo našemu sboru dne 5. července ve Vrbátkách.
 Za první rok své činnosti se sbor dostal do velmi dobré finanční situace, neboť jmění sboru čítalo koncem roku 1 567,77 Kčs. Na základě toho v roce 1938 byla zakoupena stříkačka od firmy  Stratílek. V roce 1938 měl již sbor 15 vycházkových uniforem se všemi náležitými distinkcemi.
 V roce 1939 dochází k volbě nových funkcionářů. Starostou sboru se stal Josef Bednář, náčelníkem Konstantin Konšel, podnáčelníkem Oldřich Černý, pokladníkem Jan Grmela, vzdělavatelem Alois Telička. V tom roce byl do Dobrochova svolán župní sjezd a při něm bylo slavnostně provedeno svěcení stříkačky.
V roce 1941 byla postavena hasičská zbrojnice. Stavbu provedl stavitel Bohumil Moudrý. Od roku 1942 nastává ochabnutí činnosti, které bylo způsobeno okupací českých zemí fašisty, činnost se pouze omezila na cvičení CPO (Civilní protiletecká ochrana), žádná jiná činnost povolena nebyla.
 Rok 1945 ukončil toto nečinné období. Na první schůzi 1945 bylo konstatováno, že ve sboru nebyl jediný, který by se dal do služeb německého fašismu. Byly provedeny nové volby a starostou byl zvolen Augustin Beneš. V roce 1947 u příležitosti 10. výročí založení sboru byl pořádán v obci zdařilý župní sjezd.
 V roce 1948 byla provedena nová volba funkcionářů. Byli zvoleni: Beneš Augustin starostou, velitel Oldřich Černý, podvelitel Antonín Charvát, zbrojíř Zdeněk Krpec, pokladník Jan Grmela. Po roce 1948 nastává prudký rozvoj sboru, neboť do sboru přichází hodně nových členů, především mladých. Sbor v této době je dobře vycvičen a získává mnoho prvenství i uznání za práci. Od roku 1948 až do roku 1956 se výbor sboru neměnil. Od roku 1956 byl starostou Oldřich Černý, velitelem Antonín Charvát, pokladníkem Jan Grmela. Změna v některých funkcích nastala až koncem 60 let, kdy pokladníkem se stal Jaromír Mudrla, jednatelem Miloslav Kříž. Pak byl starostou Oldřich Sypěna, velitelem Milan Procházka, jednatel Miloslav Kříž, pokladníkem Jaromír Mudrla.
 Během trvání požárního sboru musel sbor v obci zasahovat čtyřikrát u požáru. Poprvé v roce 1947 na stavení Oldřicha Hodináře, podruhé v roce 1958 na hořící dům Antonína Šolce, potřetí na hořící stoh slámy v JZD a po čtvrté při požáru dobrochovského kravína. Třikrát se sbor účastnil zásahu při hoření briket.
 Během téměř sedmdesátileté historie sboru se 10 členů organizace stalo nositeli odznaku Vzorný požárník II. stupně, jeden člen je nositelem 1. stupně. Dva z členů sboru v Dobrochově se stali nositeli nejvyššího  vyznamenání „Zasloužilý hasič“, a to Antonín Charvát a František Zapletal. U příležitosti 40. výročí založení sboru 1977 byl za řádné plnění úkolů předán od MNV v Dobrochově sboru Čestný prapor.
 V roce 1972 začal sbor pracovat s mládeží, bylo založeno družstvo mladých požárníků, které pracovalo velmi dobře. Stalo se čtyřikrát přeborníky okresu Prostějov v celostátní požárnické hře Plamen, dvakrát vítězem  krajské soutěže a v roce 1974 se zúčastnilo celostátního setkání nejlepších družstev MP v Banské Bystrici. Na úspěchu mladých požárníků se podíleli: František Zapletal, Miroslav Černohorský, Milan Procházka a Jaroslav  Bant.
 V roce 1987 sbor oslavil 50. výročí založení  poměrně zdařilou oslavou. Podobně tomu bylo i v roce 1997, kdy proběhly oslavy 60. výročí založení sboru. Od roku 1987 nastává útlum v činnosti sboru, kdy se činnost zúžila na pořádání plesu, sběr šrotu, špatná byla také účast na soutěžích. Dá se říci, že od roku 1989 činnost sboru ustala vůbec. Oživení nastalo až v roce 1999, kdy byl zvolen nový výbor, jehož předsedou se stal Pavel Grepl ml. Zvýšil se zájem o práci a sbor se významně zapojil i  do soutěžních klání řádnou přípravou na soutěže, což se projevilo ihned. Dobrochovské družstvo pravidelně vyhrávalo okrskové přebory a postupovalo do okresního kola. Nejlepšího umístění v okresní soutěži dosáhlo v roce 2002, kdy z  21. účastníků okresního kola mělo nejlepší čas v požárním útoku. Dobrochovský hasičský sbor je od roku 2000 držitelem putovního poháru velitele 15. okrsku. Práce má neustále vzestupnou úroveň, obnovuje se zastaralá technika, výstroj a výzbroj, je velmi dobrá spolupráce s obecním úřadem. V roce 2005 čítal sbor celkem 43 členů, z toho 6 žen. Dobrochovští hasiči jsou nadále připraveni sloužit lidu, ochraňovat jeho majetek i nadále provádět společensko kulturní činnost, která byla vždy okrasou hasičské činnosti. Hasičská činnost v obci jistě neustane a najde řadu dalších spolupracovníků i v budoucnosti.

Vyhledávání

Kontakt

SDH Dobrochov Sbor dobrovolných hasiču v Dobrochově
79807 Brodek u Prostějova

Kalendář akcí

10.03.2017 19:00

2. členská schůze

V pátek 10. března se uskuteční 2. členská schůze SDH Dobrochov. Začátek je v 19:00 ve zbrojnici.
04.02.2017 20:00

Tradiční hasičský ples v Dobrochově

Sbor dobrovolných hasiču v Dobrochově Vás srdečně zve na Hasičský ples, který se koná v sobotu 4. února. Začátek je ve 20. hodin v sále školy v Dobrochově. K poslechu a tanci hraje kapela ANIMO BAND
20.01.2017 19:00

1. členská schůze

V pátek 20. ledna se uskuteční 1. členská schůze SDH Dobrochov. Začátek je v 19:00 ve zbrojnici.
03.12.2016 18:00

Výroční valná hromada SDH Dobrochov

V sobotu 3. prosince se uskuteční Výroční valná hromada  SDH Dobrochov. Začátek je stanoven na 18.00 v zasedací místnosti OÚ.    
23.09.2016 19:00

3. členská schůze

V pátek 23. září se uskuteční 3. členská schůze SDH Dobrochov. Začátek je v 19:00 ve zbrojnici.
20.08.2016 13:15

Oslava 90. let založení SDH Kobeřice

V sobotu 20. srpna se uskuteční oslavy 90. let založení SDH Kobeřice. Začátek je v 13.30 hodin před hasičskou zbrojnicí v Kobeřicích. Sraz našich hasičů je ve 13.15 u hasičské zbrojnice v Dobrochově.
13.08.2016 15:00

Hodové odpoledne

Zveme všechny občany na hodové odpoledne. V areálu školního parku bude od 15.00 hodin připraveno občerstvení a pro děti skákací hrad. Na programu je také tradiční hodový fotbalový souboj ženatí - svobodní, který začne v 15:30.
02.07.2016 13:30

Oslava 130. let založení SDH Brodek u Prostějova

V sobotu 2. července se uskuteční oslavy 130. let založení SDH Brodek u Prostějova. Začátek je v 13.30 hodin před hasičskou zbrojnicí v Brodku. Sraz našich hasičů je ve 13.15 u hasičské zbrojnice v Dobrochově.    
30.04.2016 17:00

Pálení čarodějnic

Sbor dobrovolných hasičů v Dobrochově Vás zve na pátý ročník "Pálení čarodějnic", který se uskuteční v sobotu 30. dubna ve školním parku v Dobrochově. Začátek je ve 17.00. Oheň, občerstvení, .. vše zajištěno.
16.04.2016 08:30

Sběr starého železa

V sobotu 16. dubna se uskuteční tradiční sběr starého železa. Sraz hasičů je v 8.30 hod. u zbrojnice.