Historie

V roce 1937 došlo i obci Dobrochov k založení požárního sboru. Stalo se tak na ustavující valné hromadě 2. února 1937. Tehdy za pomoci starosty Josefa Šatného  a župního náčelníka Josefa Pazdery z Brodku u Pv došlo k založení požárního sboru v Dobrochově. Byl zvolen správní sbor, jehož prvními členy se stali: Josef Bartošek – starosta, náčelník Konstantin Konšel, podnáčelník Josef Smékal a 9 členů výboru: Josef Šatný, Josef Kovařík, Josef Bednář, František Mazal, Alois Telička, Vojtěch Hanák, František Charvát, Rudolf Vrcha, Josef Loníček, František Kovařík. Revizory byli zvoleni: Antonín Krpec a Josef Mudrla st..Mladí požárníci - vítězové krajského přeboru v r.1974
 Sbor zahájil svoji činnost prvním cvičením 27. 2. 1937 a vedl je náčelník sboru Konstantin Konšel. Prvního veřejného vystoupení se dostalo našemu sboru dne 5. července ve Vrbátkách.
 Za první rok své činnosti se sbor dostal do velmi dobré finanční situace, neboť jmění sboru čítalo koncem roku 1 567,77 Kčs. Na základě toho v roce 1938 byla zakoupena stříkačka od firmy  Stratílek. V roce 1938 měl již sbor 15 vycházkových uniforem se všemi náležitými distinkcemi.
 V roce 1939 dochází k volbě nových funkcionářů. Starostou sboru se stal Josef Bednář, náčelníkem Konstantin Konšel, podnáčelníkem Oldřich Černý, pokladníkem Jan Grmela, vzdělavatelem Alois Telička. V tom roce byl do Dobrochova svolán župní sjezd a při něm bylo slavnostně provedeno svěcení stříkačky.
V roce 1941 byla postavena hasičská zbrojnice. Stavbu provedl stavitel Bohumil Moudrý. Od roku 1942 nastává ochabnutí činnosti, které bylo způsobeno okupací českých zemí fašisty, činnost se pouze omezila na cvičení CPO (Civilní protiletecká ochrana), žádná jiná činnost povolena nebyla.
 Rok 1945 ukončil toto nečinné období. Na první schůzi 1945 bylo konstatováno, že ve sboru nebyl jediný, který by se dal do služeb německého fašismu. Byly provedeny nové volby a starostou byl zvolen Augustin Beneš. V roce 1947 u příležitosti 10. výročí založení sboru byl pořádán v obci zdařilý župní sjezd.
 V roce 1948 byla provedena nová volba funkcionářů. Byli zvoleni: Beneš Augustin starostou, velitel Oldřich Černý, podvelitel Antonín Charvát, zbrojíř Zdeněk Krpec, pokladník Jan Grmela. Po roce 1948 nastává prudký rozvoj sboru, neboť do sboru přichází hodně nových členů, především mladých. Sbor v této době je dobře vycvičen a získává mnoho prvenství i uznání za práci. Od roku 1948 až do roku 1956 se výbor sboru neměnil. Od roku 1956 byl starostou Oldřich Černý, velitelem Antonín Charvát, pokladníkem Jan Grmela. Změna v některých funkcích nastala až koncem 60 let, kdy pokladníkem se stal Jaromír Mudrla, jednatelem Miloslav Kříž. Pak byl starostou Oldřich Sypěna, velitelem Milan Procházka, jednatel Miloslav Kříž, pokladníkem Jaromír Mudrla.
 Během trvání požárního sboru musel sbor v obci zasahovat čtyřikrát u požáru. Poprvé v roce 1947 na stavení Oldřicha Hodináře, podruhé v roce 1958 na hořící dům Antonína Šolce, potřetí na hořící stoh slámy v JZD a po čtvrté při požáru dobrochovského kravína. Třikrát se sbor účastnil zásahu při hoření briket.
 Během téměř sedmdesátileté historie sboru se 10 členů organizace stalo nositeli odznaku Vzorný požárník II. stupně, jeden člen je nositelem 1. stupně. Dva z členů sboru v Dobrochově se stali nositeli nejvyššího  vyznamenání „Zasloužilý hasič“, a to Antonín Charvát a František Zapletal. U příležitosti 40. výročí založení sboru 1977 byl za řádné plnění úkolů předán od MNV v Dobrochově sboru Čestný prapor.
 V roce 1972 začal sbor pracovat s mládeží, bylo založeno družstvo mladých požárníků, které pracovalo velmi dobře. Stalo se čtyřikrát přeborníky okresu Prostějov v celostátní požárnické hře Plamen, dvakrát vítězem  krajské soutěže a v roce 1974 se zúčastnilo celostátního setkání nejlepších družstev MP v Banské Bystrici. Na úspěchu mladých požárníků se podíleli: František Zapletal, Miroslav Černohorský, Milan Procházka a Jaroslav  Bant.
 V roce 1987 sbor oslavil 50. výročí založení  poměrně zdařilou oslavou. Podobně tomu bylo i v roce 1997, kdy proběhly oslavy 60. výročí založení sboru. Od roku 1987 nastává útlum v činnosti sboru, kdy se činnost zúžila na pořádání plesu, sběr šrotu, špatná byla také účast na soutěžích. Dá se říci, že od roku 1989 činnost sboru ustala vůbec. Oživení nastalo až v roce 1999, kdy byl zvolen nový výbor, jehož předsedou se stal Pavel Grepl ml. Zvýšil se zájem o práci a sbor se významně zapojil i  do soutěžních klání řádnou přípravou na soutěže, což se projevilo ihned. Dobrochovské družstvo pravidelně vyhrávalo okrskové přebory a postupovalo do okresního kola. Nejlepšího umístění v okresní soutěži dosáhlo v roce 2002, kdy z  21. účastníků okresního kola mělo nejlepší čas v požárním útoku. Dobrochovský hasičský sbor je od roku 2000 držitelem putovního poháru velitele 15. okrsku. Práce má neustále vzestupnou úroveň, obnovuje se zastaralá technika, výstroj a výzbroj, je velmi dobrá spolupráce s obecním úřadem. V roce 2005 čítal sbor celkem 43 členů, z toho 6 žen. Dobrochovští hasiči jsou nadále připraveni sloužit lidu, ochraňovat jeho majetek i nadále provádět společensko kulturní činnost, která byla vždy okrasou hasičské činnosti. Hasičská činnost v obci jistě neustane a najde řadu dalších spolupracovníků i v budoucnosti.

Vyhledávání

Kontakt

SDH Dobrochov Sbor dobrovolných hasiču v Dobrochově
79807 Brodek u Prostějova

Kalendář akcí

05.05.2012 14:00

Oslavy 75. let založení SDH Dobrochov a slavnosti Sv. Floriána v Dobrochově

V sobotu 5. května se uskuteční oslavy 75. let založení SDH Dobrochov a zároveň 6. ročník oslavy sv. Floriána. Začátek je ve 14.00 hodin před hasičskou zbrojnicí v Dobrochově. Sraz našich hasičů je ve 13.30 u hasičské zbrojnice v Dobrochově.    
20.04.2012 19:00

2. členská schůze

V pátek 20. dubna se uskuteční 2. členská schůze SDH Dobrochov. Začátek je v 19.00 ve zbrojnici.    
14.04.2012 08:00

Sběr starého železa

V sobotu 14. dubna se uskuteční tradiční sběr starého železa. Sraz hasičů je v 8.00 hod. u zbrojnice.    
11.02.2012 20:00

Tradiční hasičský ples v Dobrochově

Sbor dobrovolných hasiču v Dobrochově Vás srdečně zve na Hasičský ples, který se koná v sobotu 11. února. Začátek je ve 20. hodin v sále školy v Dobrochově. K poslechu a tanci hraje kapela ANIMO BAND.    
03.02.2012 19:00

1. schůze výboru

V pátek 3. února se uskuteční 1. výborová schůze SDH Dobrochov. Začátek je v 19.00 ve zbrojnici.    
13.01.2012 19:00

1. členská schůze

V pátek 13. ledna se uskuteční 1. členská schůze SDH Dobrochov. Začátek je v 19.00 ve zbrojnici.    
03.12.2011 18:30

Výroční valná hromada

V sobotu 3. prosince se uskuteční Výroční valná hromada  SDH Dobrochov. Začátek je stanoven na 18.30 v zasedací místnosti OÚ.    
30.10.2011 10:00

4. členská schůze

V neděli 30. října se uskuteční 4. členská schůze SDH Dobrochov. Začátek je v 10.00 ve zbrojnici.    
23.09.2011 19:00

1. schůze výboru

V pátek 23. září se uskuteční 1. výborová schůze SDH Dobrochov. Začátek je v 19.00 ve zbrojnici.
13.08.2011 13:00

Dobrochovské hody

13:00 Začátek hodového odpoledne 15:00 Fotbal ženatí - svobodní 20:00 Taneční zábava hraje E.S.O.